Unique Wood Design

Polityka prywatności

Jednym z priorytetów witryny www.uniquewood.eu (dostępnej z poziomu uniquewood.eu/) jest ochrona prywatności odwiedzających ją osób. Polityka prywatności przedstawia typy informacji, które witryna www.uniquewood.eu zbiera i rejestruje, a także sposoby ich przetwarzania.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub konieczności uzyskania dalszych szczegółowych danych o dokumencie prosimy o natychmiastowy kontakt.

Polityka prywatności obejmuje wyłącznie działania online witryny i obowiązuje gości witryny w zakresie informacji, które udostępnili witrynie, oraz informacji, które zebrała witryna www.uniquewood.eu. Polityka nie dotyczy żadnych informacji gromadzonych offline lub kanałami innymi niż witryna.

Zgoda
Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się na warunki polityki prywatności.

Informacje, które zbieramy
Dane osobowe, które użytkownik może udostępnić, a także powody złożenia prośby o udostępnienie, zostaną wyraźnie wymienione, gdy wyświetlona zostanie prośba o udostępnienie danych osobowych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy uzyskać od niego dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zawartość wiadomości i/lub załączniki, które do nas wysłał, a także innego rodzaju dane, które użytkownik zdecyduje się udostępnić.

Po rejestracji konta możemy poprosić użytkownika o dane kontaktowe, w tym informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail czy numer telefonu.

Sposoby przetwarzania danych
Zgromadzone dane przetwarzamy na wiele sposobów. Oto niektóre z nich:

dostarczanie, obsługiwanie i utrzymywanie witryny,
usprawnianie, personalizacja i rozwijanie witryny,
próby zrozumienia i analiza sposobów wykorzystania witryny,
opracowywanie nowych produktów, usług i funkcji,
komunikowanie się, bezpośrednie lub poprzez naszych partnerów, z użytkownikiem (dotyczy również biura obsługi klienta) w celu dostarczania aktualizacji oraz innych informacji dotyczących witryny, a także w celach marketingowych i promocyjnych,
wysyłanie wiadomości e-mail,
wykrywanie oszustw i zapobieganie im.
Pliki dziennika
Witryna www.uniquewood.eu wdrożyła standardową procedurę wykorzystywania plików dziennika. Pliki rejestrują gości odwiedzających witrynę. Wszystkie firmy hostingowe prowadzą taką działalność w ramach analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone w plikach dziennika obejmują adresy IP (Internet Protocol), typy przeglądarek, operatorów usług internetowych (ISP), sygnatury czasowe, strony odwołujące się i strony wyjściowe, a także liczby kliknięć. Informacji nie da się powiązać z osobą, której dane dotyczą. Dane posłużą do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników witryny oraz do gromadzenia danych demograficznych. Podczas tworzenia polityki prywatności użyto generatora polityk prywatności.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web
Witryna www.uniquewood.eu, podobnie jak inne witryny, używa plików cookie. Pliki cookie zawierają informacje, w tym preferencje gości oraz strony witryny, na które goście wchodzą. Dzięki danym możemy optymalizować obsługę witryny poprzez dostosowywanie zawartości witryny do typów przeglądarek użytkowników i/lub innych informacji.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookie znajduje się w sekcji „Czym są pliki cookie”.

Pliki cookie DoubleClick DART firmy Google
Firma Google to jeden z dostawców zewnętrznych naszej witryny. Wykorzystuje ona pliki cookie o nazwie DART do dostarczania reklam gościom witryny zależnie od odwiedzin strony www.website.com oraz innych stron internetowych. Goście mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie DART, przechodząc do polityki prywatności dotyczącej reklam oraz zawartości internetowej firmy Google poprzez wybór adresu URL —https://policies.google.com/technologies/ads.

Partnerzy reklamowi
Niektóre podmioty reklamujące się na naszej stronie mogą korzystać z plików cookie oraz z sygnałów nawigacyjnych sieci Web. Partnerów reklamowych wymieniono poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną politykę prywatności zawierającą szczegółowe zasady dotyczące danych użytkowników. Aby ułatwić dostęp do dokumentów, poniżej znajduje się łącze do polityk prywatności.

·         Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Polityki prywatności partnerów reklamowych
Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą. Zawiera ona odniesienia do polityk prywatności wszystkich partnerów reklamowych witryny www.uniquewood.eu.

Reklamodawcy zewnętrzni lub sieci reklamowe w ramach wyświetlania reklam i łącz wykorzystują w witrynie www.uniquewood.eu technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript czy sygnały nawigacyjne sieci Web. Dane są wysyłane bezpośrednio do przeglądarek użytkowników. W takich przypadkach przekazywane są również adresy IP użytkowników. Technologie są używane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji zawartości reklam zależnie od stron odwiedzanych przez użytkowników.

Uwaga: witryna www.uniquewood.eu nie ma dostępu do plików cookie wykorzystywanych przez reklamodawców zewnętrznych ani ich nie kontroluje.

Polityki prywatności stron trzecich
Polityka prywatności witryny www.uniquewood.eu nie obowiązuje innych reklamodawców ani witryn. Zalecamy zapoznawanie się z politykami prywatności odpowiednich zewnętrznych reklamodawców w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Dokumenty mogą zawierać informacje o obowiązujących procedurach oraz instrukcje rezygnacji z niektórych opcji.

Pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie w konkretnej przeglądarce, prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w jej witrynie.

Prawo do prywatności — CCPA (brak zgody na sprzedaż danych osobowych)
W świetle CCPA oraz innych praw konsument w stanie Kalifornia ma prawo:

żądać od firmy zbierającej dane osobowe konsumenta ujawnienia kategorii gromadzonych danych osobowych oraz wskazania konkretnych danych osobowych konsumenta, które firma posiada,

żądać od firmy usunięcia danych osobowych konsumenta, które firma zgromadziła,

zakazać firmie sprzedającej dane osobowe konsumenta sprzedaży danych osobowych konsumenta.

Żądania konsumentów są rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca. Użytkowników, którzy zechcą skorzystać z przysługujących im praw, prosimy o kontakt.

RODO — ochrona danych osobowych
Za chwilę wyszczególnimy przysługujące użytkownikom prawa w zakresie ochrony danych. Każdy użytkownik ma następujące prawa:

prawo dostępu — użytkownik ma prawo uzyskać kopie danych osobowych, za co witryna może naliczyć niewielką opłatę,

prawo do poprawy danych — użytkownik ma prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia danych osobowych, które użytkownik uważa za niekompletne,

prawo do usunięcia — użytkownik ma prawo w określonych okolicznościach zażądać usunięcia danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania — użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie — użytkownik może w określonych okolicznościach cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych — użytkownik może w określonych okolicznościach zażądać przeniesienia zgromadzonych przez witrynę danych do innej organizacji, lub bezpośrednio do użytkownika.

Żądania konsumentów są rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca. Użytkowników, którzy zechcą skorzystać z przysługujących im praw, prosimy o kontakt.

Dane dzieci
Kolejnym priorytetem witryny jest szczególna ochrona dzieci korzystających z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do współuczestnictwa, obserwacji i/lub monitorowania aktywności dziecka w sieci.

Witryna www.uniquewood.eu nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia. Jeśli użytkownik uważa, że dziecko udostępniło dane osobowe witrynie, zalecamy natychmiastowy kontakt. Zobowiązujemy się podjąć wszelkie uzasadnione starania w celu szybkiego usunięcia takich danych z naszych rejestrów.

 

Każdy przedmiot jest indywidualnie wykonany

Unique Wood Design